شماره‌های پیشین نشریه

 

مجله(دو فصلنامه) "توسعه فضاهای پیراشهری" دارای پروانه انتشار به شماره 82472 در تاریخ 1397/04/25 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که دارای رویکردی علمی ـ تخصصی است.

 

 

مجله توسعه فضاهای پیراشهری با فراهم کردن بستری برای تبادل ایده و اطلاعات بین برنامه ریزان شهری، برنامه ریزان روستایی، سیاستگذاران و شهرسازان با زمینه های کاری متفاوت زمینه کاری خود را متمایز می کند.  هدف اولیه این مجله تحلیل و بررسی توسعه فضاهای پیراشهری از گذشته تا امروز و نحوه مدیریت آنها به منظور انعکاس کارآمدی و یا ناکارآمدی سیاست های برنامه ریزی و ارتقای رویکردهای مناسب جهت پیاده سازی در بسیاری از مناطق شهری ایران و جهان است. موضوعات مورد پوشش این مجله شامل موارد متعددی است. از جمله: شهر، روستا، فضاهای پیراشهری، فضاهای پیراروستایی، مسکن در فضاهای پیراشهری، مدیریت فضاهای پیراشهری، الگوی توسعه فضاهای پیراشهری، همکاری بخش خصوصی با عمومی در فضاهای پیراشهری، مشکلات توسعه و برنامه ریزی در فضاهای پیراشهری، بازآفرینی فضاهای پیراشهری، طراحی و حفظ واحدهای همسایگی، مهاجرت در فضاهای پیراشهری، سیاست در فضاهای پیراشهری، تئوری های فضاهای پیراشهری، حکمروایی در فضاهای پیراشهری، زیرساخت های فضاهای پیراشهری، زیست پذیری و کیفیت زندگی در فضاهای پیراشهری، فضای سبز در فضاهای پیراشهری و پیچیدگی های ایجاد پایداری در فضاهای پیراشهری و پیراروستایی.


  • نوع اعتبار                        علمی ـ تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، درخواست دریافت اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • توالی انتشار                        دو فصلنامه
  • نوع داوری                           دوسو ناشناس
  • میانگین زمان داوری            2 ماه
  • درصد پذیرش                 
  • زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                       الکترونیکی ـ چاپی
  • نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن) 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید(فایل تعهدنامه را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و همراه اصل مقاله ارسال نمایید). 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-158 

مقاله پژوهشی

2. فضاهای پیراشهری و جمعیت پذیری حوضه آبریز ارومیه

صفحه 1-8

تاج الدین کرمی؛ احمد زنگانه؛ حجت میرزازاده


3. تحلیل فضایی ـ مکانی جرم خیزی در عرصه های پیراشهری مورد: اسلامشهر

صفحه 9-18

افشین متقی؛ مراد دلالت؛ حسن تابعی؛ پروین دانشور؛ آرش قربانی سپهر


4. شهرهای کوچک و توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی مورد: شهرخوسف

صفحه 19-28

جواد میکانیکی؛ نیره سادات پیراهش؛ مهدی وفائی فرد


6. تحلیل علل پایابی کانون های اسکان غیررسمی در پیرامون کلانشهر شیراز

صفحه 43-56

صدیقه کرمی نسب؛ حسین رضا شهبازی؛ محمدرضا سلیمی سبحان


7. تحلیل مدیریت زباله در فضاهای پیراشهری یاسوج

صفحه 57-66

محمدامین خراسانی؛ عنایت اله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2676-4164
شاپا الکترونیکی
2676-4172

بانک ها و نمایه نامه ها