شماره‌های پیشین نشریه

 

مجله(دو فصلنامه) "توسعه فضاهای پیراشهری" دارای پروانه انتشار به شماره 82472 در تاریخ 1397/04/25 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که دارای رویکردی علمی ـ تخصصی است.

 

 

مجله توسعه فضاهای پیراشهری با فراهم کردن بستری برای تبادل ایده و اطلاعات بین برنامه ریزان شهری، برنامه ریزان روستایی، سیاستگذاران و شهرسازان با زمینه های کاری متفاوت زمینه کاری خود را متمایز می کند.  هدف اولیه این مجله تحلیل و بررسی توسعه فضاهای پیراشهری از گذشته تا امروز و نحوه مدیریت آنها به منظور انعکاس کارآمدی و یا ناکارآمدی سیاست های برنامه ریزی و ارتقای رویکردهای مناسب جهت پیاده سازی در بسیاری از مناطق شهری ایران و جهان است. موضوعات مورد پوشش این مجله شامل موارد متعددی است. از جمله: شهر، روستا، فضاهای پیراشهری، فضاهای پیراروستایی، مسکن در فضاهای پیراشهری، مدیریت فضاهای پیراشهری، الگوی توسعه فضاهای پیراشهری، همکاری بخش خصوصی با عمومی در فضاهای پیراشهری، مشکلات توسعه و برنامه ریزی در فضاهای پیراشهری، بازآفرینی فضاهای پیراشهری، طراحی و حفظ واحدهای همسایگی، مهاجرت در فضاهای پیراشهری، سیاست در فضاهای پیراشهری، تئوری های فضاهای پیراشهری، حکمروایی در فضاهای پیراشهری، زیرساخت های فضاهای پیراشهری، زیست پذیری و کیفیت زندگی در فضاهای پیراشهری، فضای سبز در فضاهای پیراشهری و پیچیدگی های ایجاد پایداری در فضاهای پیراشهری و پیراروستایی.


  • نوع اعتبار                        علمی ـ تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، درخواست دریافت اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • توالی انتشار                        دو فصلنامه
  • نوع داوری                           دوسو ناشناس
  • میانگین زمان داوری            2 ماه
  • درصد پذیرش                 
  • زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                       الکترونیکی ـ چاپی
  • نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن) 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید(فایل تعهدنامه را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و همراه اصل مقاله ارسال نمایید). 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

2. فرآیند شکل‌گیری اجتماعات غیررسمی در محدوده پیراشهری مشگین شهر

صفحه 1-14

موسی کمانرودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ مهدی کرمی


4. نقش ظرفیت های کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان اسلامشهر

صفحه 35-46

مجتبی قدیری معصوم؛ بهمن طهماسی؛ عباس شکریانی؛ معصومه کارخانه


7. حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مورد: محله 4 شهر آذرشهر

صفحه 71-84

هوشنگ سرور؛ مهتاب امرایی؛ آرش قربانی سپهر؛ شیرین امینی بادامیار


8. پیوندهای مکانی و سبک زندگی زنان در سکونتگاه های پیراشهری مورد: شهرستان سلسله

صفحه 85-94

احمد رومیانی؛ افشین بهمنی؛ معصومه نظری شیخی؛ سمیه حق نظری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2676-4164
شاپا الکترونیکی
2676-4172

بانک ها و نمایه نامه ها