شماره‌های پیشین نشریه

آمار و ارقام مجله

تعداد دوره‌ها: 2

تعداد شماره‌ها: 4

تعداد مقالات: 53

تعداد نویسندگان: 135

تعداد مشاهده مقاله: 7,732

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 7,406

نسبت مشاهده بر مقاله: 145.89

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 139.74

تعداد مقالات ارسال شده: 120

زمان پذیرش (روز): 87

 براساس گزارش آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه توسعه فضاهای پیراشهری حائز رتبه «ب» شده است.


 قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم

جهت تسریع در امور بررسی در هئیت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرموده و بعد اقدام به ارسال مقاله فرمایید.


 

مجله توسعه فضاهای پیراشهری انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی از جمله Civilica، PSJ، Google Scholar، Magiran، ISSN، SID،Research Bible، Citefactor، Noormags، CHSP، Europud، Journal Factor، International Scienttific Indexing نمایه شده است. 

Read - دانشگاه سوره  آشنایی با پرتال جامع علوم انسانی