نویسنده = علی اکبر عنابستانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه‌های پیراشهری کلان‌شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-26

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری


2. نگرش جامعه محلی نسبت به هم‌جواری با مجموعه‌های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-136

علی اکبر عنابستانی؛ زهرا مظفری؛ علی پیوند