نویسنده = حجت الله صادقی
اثرات گردشگری درتحولات سکونتگاه‌های پیراشهری شهرستان ایذه

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 111-128

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی


نقش گردشگری شهر ایذه در تحولات روستاهای پیرامونی

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 59-70

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی