نویسنده = سبحانی، نوبخت
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر وضعیت حریم و چالش های آن در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

مینا خندان؛ نوبخت سبحانی


2. بازتاب گسترش خانه های دوم در فضاهای پیراشهری استان مازندران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-58

حسین علی پور؛ معصومه براری؛ نوبخت سبحانی