نویسنده = امرایی، مهتاب
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (مورد: آق‌قلایی‌های ساکن روستای مرتضی گرد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

آرش قربانی سپهر؛ محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ مهتاب امرایی


2. حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مورد: محله 4 شهر آذرشهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-84

هوشنگ سرور؛ مهتاب امرایی؛ آرش قربانی سپهر؛ شیرین امینی بادامیار