نویسنده = حاتمی نژاد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه‌های اجتماعی پدیده غریبه آشنا در مناطق روستا- شهری مورد: کلان‌شهر رشت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-34

حسین حاتمی نژاد؛ حمید رخساری؛ هاجر خدابنده لو؛ محمد حاجیان حسین آبادی