نویسنده = مومنی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونت‌گاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


2. اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 193-205

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ آئیژ عزمی