نویسنده = محمدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اثرگذار بر روابط شهرهای مرزی زاهدان و میرجاوه با مناطق پیرامون آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-174

رضا محمدی؛ زینب کرکه آبادی؛ غلامرضا میری