نویسنده = فتاحیان، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت محیط شهری در سکونتگاه‌های پیراشهری نمونه مطالعاتی: شهرک منظریه شهرکرد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

همایون نورائی؛ احمد رحیمی جونقانی؛ مهسا فتاحیان