نویسنده = رضویان، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری (مورد مطالعه شهرستان بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا