نویسنده = توکلی نیا، جمیله
تعداد مقالات: 2
1. نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری (مورد مطالعه شهرستان بجنورد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


2. تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

معصومه فدایی؛ بیژن رحمانی؛ جمیله توکلی نیا