نویسنده = مهدی جوانشیری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه‌های پیراشهری کلان‌شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-26

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری