نویسنده = ناظمی شادباش، نقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش روابط متقابل شهر و روستا در توسعه سکونتگاه های پیرامون کلانشهر رشت مورد: ناحیه پیراشهر خمام

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان؛ تیمور آمار