کلیدواژه‌ها = خزش شهری
تعداد مقالات: 4
1. خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-18

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی


2. خزش شهری و تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهر زاهدان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-104

امید جمشیدزهی شه بخش؛ سیروس قنبری


3. واکاوی تحولات کالبدی – ادراکی روستاهای پیراشهری مورد: روستای مهرآباد در شهرستان دماوند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-162

محمد قاسمی سیانی؛ اسداله نجفی


4. خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-165

مرتضی توکلی؛ نازنین نعیم آبادی