کلیدواژه‌ها = رضایت مندی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی کیفیت محیط زندگی در روستاهای پیراشهری بخش مرکزی خانقین عراق

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 159-182

عباس هیاس نجف؛ محمد اکبرپور


2. انبوه سازی مسکن و رضایت مندی ساکنان فضاهای پیراشهری مورد: پرند و پردیس در استان تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-50

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدرضا سلیمی سبحان