کلیدواژه‌ها = فضاهای پیراشهری
تعداد مقالات: 6
1. فضاهای پیراشهری، الگوها، عوامل و پسایندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

حسن افراخته


2. نقش ظرفیت های کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان اسلامشهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-46

مجتبی قدیری معصوم؛ بهمن طهماسی؛ عباس شکریانی؛ معصومه کارخانه


4. خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-165

مرتضی توکلی؛ نازنین نعیم آبادی


6. فضاهای پیراشهری و جمعیت پذیری حوضه آبریز ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

تاج الدین کرمی؛ احمد زنگانه؛ حجت میرزازاده