کلیدواژه‌ها = دهستان سهرین
تحلیل توسعه یافتگی روستاهای پیراشهر با رویکرد پیوند متقابل مورد: دهستان سهرین زنجان

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 107-120

منیژه احمدی؛ محمد تقی حیدری؛ محمد علی بیگدلی