کلیدواژه‌ها = سکونتگاه های پیراشهری
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-78

جواد میکانیکی؛ زهرا شیرزور؛ بهاره جعفری سهل آباد


2. تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونتگاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 183-198

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


3. اثرات گردشگری درتحولات سکونتگاه‌های پیراشهری شهرستان ایذه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-128

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی


4. اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 193-205

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ آئیژ عزمی