کلیدواژه‌ها = زاهدان
تحلیل نقش مشارکت در مدیریت پسماند مناطق پیراشهری زاهدان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 107-126

محمود سعیدی مهر؛ محمودرضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 67-90

مهدی کدخدایی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


خزش شهری و تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهر زاهدان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-104

امید جمشیدزهی شه بخش؛ سیروس قنبری


عوامل اثرگذار بر روابط شهرهای مرزی زاهدان و میرجاوه با مناطق پیرامون آن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 163-174

رضا محمدی؛ زینب کرکه آبادی؛ غلامرضا میری