موضوعات = اقتصادی
تحلیل اثرات شهر میرجاوه با محوریت بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: روستا‌های پیرامون شهر میرجاوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

مریم کریمیان بستانی؛ کی آفرین کیکاوسی؛ عطاا.. اکبری؛ اسماعیل حسین زهی؛ مصطفی راشکی


تحلیل نقش اقتصاد رانتی بر شاخص های سکونتگاه های غیررسمی پیراکلانشهری (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه منطقه 19 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

سید مجتبی نجاتی نجاتی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ تهمینه دانیالی


سنجش اثرات هدفمندی یارانه ها بر معیشت پایدار روستاهای پیراشهری(مورد: شهرستان بروجرد)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 1-18

مجید سعیدی راد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ بیژن رحمانی


تحلیل ابعاد پایداری روستاهای پیرامونی مناطق ویژه اقتصادی (مورد: منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 119-134

امان اله شه بخش مجبور؛ سیمین ارمغان؛ معصومه حافظ رضازاده


پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-106

آرمان مسلمی؛ جمیله توکلی نیا؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان


واکاوی دگردیسی نقش غالب اقتصادی در روستاهای پیرامون کلانشهر اصفهان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 145-166

پرستو دارویی؛ مینا کشانی همدانی


تحلیل زیست‌پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری ملکان

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 79-96

افشین یگانه؛ رضا طالبی فرد؛ محمد ولائی