موضوعات = اجتماعی ـ فرهنگی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونت‌گاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


2. شناسایی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (مورد: آق‌قلایی‌های ساکن روستای مرتضی گرد)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

آرش قربانی سپهر؛ محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ مهتاب امرایی