موضوعات = اجتماعی ـ فرهنگی
ارزیابی و سنجش اثرات گردشگری اجتماع محور بر توسعه سکونتگاههای روستاهای ساحلی پیرامون شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

فاطمه دهقانی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ علی شمس الدینی


معنای توسعه در فضاهای پیراشهری؛ یک مطالعه پدیدارشناختی(مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 35-66

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ احمدرضا اصغرپورماسوله


ارزیابی سطح پایداری کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهری(مورد: بخش مرکزی شهرستان اردبیل)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-200

علی ناصری منش؛ بهرام ایمانی؛ ابراهیم خلیفه


واکاوی و ارائه راهبردهای کیفیت محیطی سکونتگاه های پیراشهری مبتنی بر مشارکت محوری (مورد: محله فرحزاد)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 201-220

سید کمیل صالحی کمامردخی؛ فردین مظفری؛ معین شفیعی حق شناس؛ مهرناز سلطانی تهرانی


تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 107-128

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


طراحی محیطی و تاثیر آن در پیشگیری جرم در فضاهای پیراشهری کلانشهر کرج مورد: هشتگرد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 145-158

محمدعلی عامری؛ هدایت سیاح البرزی؛ محمدرضا سلیمی سبحان؛ مصطفی بالی چلندر


تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونتگاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 183-198

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در سکونتگاه های پیراشهری مورد: روستای مرتضی‌گرد در شهرستان تهران

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-16

محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی