موضوعات = اجتماعی ـ فرهنگی
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی سطح پایداری کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی موردمطالعه: روستاهای پیراشهری بخش مرکزی شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

علی ناصری منش؛ بهرام ایمانی؛ ابراهیم خلیفه


2. تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 107-128

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


4. طراحی محیطی و تاثیر آن در پیشگیری جرم در فضاهای پیراشهری کلانشهر کرج مورد: هشتگرد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 145-158

محمدعلی عامری؛ هدایت سیاح البرزی؛ محمدرضا سلیمی سبحان؛ مصطفی بالی چلندر


5. تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونتگاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 183-198

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


6. تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در سکونتگاه های پیراشهری مورد: روستای مرتضی‌گرد در شهرستان تهران

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-16

محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی