موضوعات = کالبدی ـ فضایی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل اثرگذاری فناوری دیجیتالی بر توسعه سکونتگاه‌های پیراشهری کلان‌شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1399

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری


2. ارزیابی کیفیت محیط شهری در سکونتگاه‌های پیراشهری نمونه مطالعاتی: شهرک منظریه شهرکرد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

همایون نورائی؛ احمد رحیمی جونقانی؛ مهسا فتاحیان


5. تحلیل روابط متقابل شهر و روستا و پیامدهای نامطلوب آن در نواحی پیراشهری کلانشهر رشت مورد: شهرستان خمام

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان؛ تیمور آمار