موضوعات = حکمروایی
سنجش توسعه جوامع محلی عرصه های پیراشهری با تاکید بر نقش مدیریت مشارکتی مورد مطالعه: صفادشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

اسماء نورمحمدی؛ رضوان قربانی سالخورد؛ فاطمه علی زاده وندچالی


شناسایی موانع مؤثر در عدم انطباق آمایش تأسیسات زیربنایی با اصول پدافند غیرعامل (مورد: مناطق پیراشهری چابهار)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 249-265

امید ستوده خواجه داد؛ کیا بزرگمهر؛ مهرداد رمضان پور؛ لیلا ابراهیمی جمنانی


سنجش پایداری عرصه های پیراشهری با تأکید بر نقش مدیریت روستایی مورد: بخش کهریزک

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 47-66

سیاوش عطایی؛ حسن افراخته؛ فرهاد جوان


نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 19-36

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا