موضوعات = سایر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل گفتمان شهر مدرن؛ تولد کالبد شهر مدرن و بازنمایی زاغه نشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

عماد مزرعاوی؛ محمد سلیمانی؛ احمد زنگانه؛ موسی کمانرودی


3. تحلیل راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران (مورد مطالعه: مناطق پیراشهری قوچان)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

کوروش علی نژاد امامقلی؛ محمدعلی احمدیان؛ هادی قنبرزاده دربان