1. جلد مجله

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 0-0


2. شناسنامه مجله

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 0-0


3. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 0-0


4. مسئله‌یابی و آسیب‌شناسی اجتماعی پدیده حاشیه‌نشینی شهری در کلانشهر تبریز با رویکرد توانمندسازی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

حسین کریم زاده؛ عقیل خالقی؛ محمد ولائی


6. ترسیب کربن و توسعه روستاهای پیرامونی مورد: بخش سنخواستِ شهرستان جاجرم

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-44

علی اکبر محبی؛ رضا سلیمان گلی؛ احمد یزدانی


8. تحلیل تطبیقی نابرابری های فضای شهری و فضای پیراشهری مورد: شهر میاندوآب

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-78

رضا منافی آذر؛ محمد ولائی


9. تحلیل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیراشهری ارومیه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-90

محبوب بابایی؛ مرتضی بصیری توچائی؛ ایوب بدراق نژاد


شماره‌های پیشین نشریه