تعداد مقالات: 26
1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-0


2. فرایند شکل‌گیری اجتماعات غیر رسمی محدوده پیراشهری مشگین شهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

موسی کمانرودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ مهدی کرمی


3. فضاهای پیراشهری و جمعیت پذیری حوضه آبریز ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

تاج الدین کرمی؛ احمد زنگانه؛ حجت میرزازاده


4. مسئله‌یابی و آسیب‌شناسی اجتماعی پدیده حاشیه‌نشینی شهری در کلانشهر تبریز با رویکرد توانمندسازی به روش آمیخته

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

حسین کریم زاده؛ عقیل خالقی؛ محمد ولائی


5. تحلیل فضایی ـ مکانی جرم خیزی در عرصه های پیراشهری مورد: اسلامشهر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-18

افشین متقی؛ مراد دلالت؛ حسن تابعی؛ پروین دانشور؛ آرش قربانی سپهر


6. تحلیل ظرفیت های کارآفرینی روستایی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان اسلامشهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

مجتبی قدیری معصوم؛ بهمن طهماسی


7. شهرهای کوچک و توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی مورد: شهرخوسف

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-28

جواد میکانیکی؛ نیره سادات پیراهش؛ مهدی وفائی فرد


8. حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مورد: محله 4 شهر آذرشهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

هوشنگ سرور؛ مهتاب امرایی؛ آرش قربانی سپهر؛ شیرین امینی بادامیار


10. بازتاب گسترش خانه های دوم در فضاهای پیراشهری استان مازندران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

حسین علیپور؛ معصومه براری؛ نوبخت سبحانی


11. تحلیل علل پایابی کانون های اسکان غیررسمی در پیرامون کلانشهر شیراز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-56

صدیقه کرمی نسب؛ حسین رضا شهبازی؛ محمدرضا سلیمی سبحان


12. نقش گردشگری شهر ایذه در تحولات روستاهای پیرامونی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی


13. تحلیل مدیریت زباله در فضاهای پیراشهری یاسوج

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-66

محمدامین خراسانی؛ عنایت اله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل


14. بررسی تأثیر پیوندهای مکانی برسبک زندگی زنان در سکونتگاه های پیراشهری مورد: شهرستان سلسله

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

احمد رومیانی؛ افشین بهمنی؛ معصومه نظری شیخی؛ سمیه حق نظری


17. ترسیب کربن و توسعه روستاهای پیرامونی مورد: بخش سنخواستِ شهرستان جاجرم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-94

علی اکبر محبی؛ رضا سلیمان گلی؛ احمد یزدانی


18. تحلیل توسعه یافتگی روستاهای پیراشهر با رویکرد پیوند متقابل مورد: دهستان سهرین زنجان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

منیژه احمدی؛ محمد تقی حیدری؛ محمد علی بیگدلی


20. ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به هم‌جواری با مجموعه‌های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

علی اکبر عنابستانی؛ زهرا مظفری؛ علی پیوند


21. تحلیل تطبیقی نابرابری های فضای شهری و پیراشهری مورد: شهر میاندوآب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-128

رضا منافی آذر؛ محمد ولائی


22. تحلیل زمینه های فضایی کارآفرینی پیراشهری در توسعه شهرستان کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

حوریه مرادی


24. خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری مورد: شهر نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

مرتضی توکلی؛ نازنین نعیم آبادی


25. تحلیل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیراشهری در شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-150

محبوب بابایی؛ مرتضی بصیری؛ ایوب بدراق نژاد


شماره‌های پیشین نشریه