تعداد مقالات: 34
27. خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-165

مرتضی توکلی؛ نازنین نعیم آبادی


28. تحلیل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیراشهری در شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-150

محبوب بابایی؛ مرتضی بصیری؛ ایوب بدراق نژاد


30. چکیده های انگلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19


31. شناسایی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (مورد: آق‌قلایی‌های ساکن روستای مرتضی گرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

آرش قربانی سپهر؛ محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ مهتاب امرایی


32. انبوه سازی مسکن و رضایت‌مندی ساکنان مسکن مهر در سکونتگاه‌های پیراشهری؛ مورد: شهرهای پرند و پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدرضا سلیمی سبحان


33. اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری روستاهای پیرا شهری مورد: دهستان آدران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ آئیژ عزمی


34. فضاهای پیراشهری، الگوها، عوامل و پسایندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

حسن افراخته