تعداد مقالات: 28
26. خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری نیشابور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-165

مرتضی توکلی؛ نازنین نعیم آبادی


27. تحلیل جمعیت پذیری و روند تحولات اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیراشهری در شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-150

محبوب بابایی؛ مرتضی بصیری؛ ایوب بدراق نژاد


شماره‌های پیشین نشریه