فرآیند شکل‌گیری اجتماعات غیررسمی در محدوده پیراشهری مشگین شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سکونتگاه‌های‌ غیررسمی اغلب با تصرف زمین غیر و بدون اخذ مجوزهای قانونی ایجاد می‌شود. الگوی واحدی برای چگونگی شکل‌گیری این اجتماعات نمی‌توان ارائه داد، معمولاً به ‌شکل «تهاجم سازمان­یافته»، «تصرف خزنده» و «بازتقسیم زمین فاقد مجوز» شکل می‌گیرد. سیزده اجتماع غیررسمی با 6251 نفر جمعیت و 89/74 هکتار مساحت در حواشی مشگین‌شهر (خیاو) در اواخر دهه 1370 و اوایل دهه 1380 به‌وجود آمده است. امروزه، تمامی این اجتماعات در محدوده خدماتی مشگین‌شهر قرار دارد. در این مقاله، فرآیند شکل‌گیری این اجتماعات بررسی شده است. داده و اطلاعات این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده است. برای تحلیل داده و اطلاعات گسترش این اجتماعات، از نرم‌افزار ARC GIS استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شکل‌گیری اجتماعات غیر رسمی مشگین‌شهر، در پی مهاجرت روستا-شهری، به‌ویژه مهاجرت از روستاهای شمال این شهر به حواشی آن ناشی شده است. این مهاجرت‌ها به تأثیر از عوامل منطقه‌ای (توسعه نامتوازن و مهاجرت‌های ناحیه‌ای و سکونتگاهی) و محلی (توسعه زیرساخت‌های خدماتی، قیمت ارزان زمین، ضعف مدیریت شهری، محورهای ارتباطی برون‌شهری) به‌وقوع پیوسته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، رایج‌ترین شکل تکوین این اجتماعات، تقسیم و بازتقسیم اراضی کشاورزی و بایر پیرامون این شهر است.

کلیدواژه‌ها