تماس با ما

نشانی: تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، طبقه چهارم، دفتر انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

شماره تماس: 09032941525

 ایمیل:  jpusd@yahoo.com

 


CAPTCHA Image