نویسنده = طاهر پریزادی
تبیین الگوهای پراکنده رویی پیراشهر کرج

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 149-172

10.22034/jpusd.2023.357381.1227

مریم پهلوانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ محمد سلیمانی


واکاوی جریان‌های فضایی حاکم بر شهر و ناحیه پیراشهری (مورد: بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 223-242

اردلان حسینی؛ ایوب معروفی؛ طاهر پریزادی؛ مرضیه شوقی