نویسنده = طاهر پریزادی
فرآیند شکل‌گیری اجتماعات غیررسمی در محدوده پیراشهری مشگین‌شهر

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-14

موسی کمانرودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ مهدی کرمی