کلیدواژه‌ها = حاشیه نشینی
تحلیل کیفیت زندگی در حاشیه شهر(مطالعه موردی شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.382492.1259

شهاب نوبخت حقیقی؛ حسین علی قنبری


تحلیل گفتمان شهر مدرن؛ تولد کالبد شهر مدرن و بازنمایی زاغه نشینی

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 37-58

احمد زنگانه؛ محمد سلیمانی؛ موسی کمانرودی؛ عماد مزرعاوی


تحلیل تطبیقی نابرابری های فضای شهری و پیراشهری مورد: شهر میاندوآب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 111-128

رضا منافی آذر؛ محمد ولائی