کلیدواژه‌ها = اسکان غیررسمی
امکان‌سنجی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بر پایه ادراک ذهنی در محلۀ زورآبادِ شهرلوشان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-86

میلاد بابایی الیاسی؛ امید پیریان کلات؛ علی اصغر پیله ور؛ مهرزاد زارع یرجی


واکاوی و ارائه راهبردهای کیفیت محیطی سکونتگاه های پیراشهری مبتنی بر مشارکت محوری (مورد: محله فرحزاد)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 201-220

سید کمیل صالحی کمامردخی؛ فردین مظفری؛ معین شفیعی حق شناس؛ مهرناز سلطانی تهرانی


تحلیل علل پایابی کانون های اسکان غیررسمی در پیرامون کلانشهر شیراز

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 43-56

صدیقه کرمی نسب؛ حسین رضا شهبازی؛ محمدرضا سلیمی سبحان