کلیدواژه‌ها = اسکان غیر رسمی
فرآیند شکل‌گیری اجتماعات غیررسمی در محدوده پیراشهری مشگین‌شهر

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-14

موسی کمانرودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ مهدی کرمی


تحلیل تطبیقی نابرابری های فضای شهری و پیراشهری مورد: شهر میاندوآب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 111-128

رضا منافی آذر؛ محمد ولائی