کلیدواژه‌ها = توسعه
معنای توسعه در فضاهای پیراشهری؛ یک مطالعه پدیدارشناختی(مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 35-66

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ احمدرضا اصغرپورماسوله


سنجش توسعه جوامع محلی عرصه های پیراشهری با تاکید بر نقش مدیریت مشارکتی (مورد: صفادشت)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 169-188

اسماء نورمحمدی؛ رضوان قربانی سالخورد؛ فاطمه علی زاده وندچالی


پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-106

آرمان مسلمی؛ جمیله توکلی نیا؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان


نقش چابهار و منطقه ویژه اقتصادی آن در توسعه سکونتگاه های پیراشهری

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 129-142

مریم کریمیان بستانی؛ مهیار میر؛ داود شهرکی