کلیدواژه‌ها = چابهار
تأثیر کالبدی و اقتصادی خوشه های صنعتی – کارگاهی در نواحی پیراشهر چابهار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 169-186

10.22034/jpusd.2023.301566.1153

هادی اکبری؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


شناسایی موانع مؤثر در عدم انطباق آمایش تأسیسات زیربنایی با اصول پدافند غیرعامل (مورد: مناطق پیراشهری چابهار)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 249-265

امید ستوده خواجه داد؛ کیا بزرگمهر؛ مهرداد رمضان پور؛ لیلا ابراهیمی جمنانی


نقش چابهار و منطقه ویژه اقتصادی آن در توسعه سکونتگاه های پیراشهری

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 129-142

مریم کریمیان بستانی؛ مهیار میر؛ داود شهرکی