موضوعات = اقتصادی
گردشگری و پایداری اقتصادی فضا؛ ارائه تحلیلی از مقاصد گردشگری پیراشهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22034/jpusd.2023.399435.1272

محمد حجی پور؛ محمد الیاس قهستانی بجد


نقش مولفه های هویت مکانی در توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 17-34

10.22034/jpusd.2023.365034.1236

حمیدرضا بیژنی؛ یعقوب فروتن؛ جواد نظری مقدم؛ زهرا کریمی موغاری


تأثیر روابط روستایی-شهری بر تنوع فعالیت های اقتصادی سکونتگاه های پیراشهر دهدشت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 94-77

10.22034/jpusd.2023.307306.1157

سروش سنایی مقدم؛ علی اکبر عنابستانی؛ بیژن رحمانی؛ فرهاد عزیزپور


نقش اقتصاد رانتی در تحولات فضاهای حاشیه ای منطقه 19 تهران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-112

10.22034/jpusd.2023.167100

سید مجتبی نجاتی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ تهمینه دانیالی


سنجش اثرات هدفمندی یارانه ها بر معیشت پایدار روستاهای پیراشهری(مورد: شهرستان بروجرد)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 1-18

مجید سعیدی راد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ بیژن رحمانی


تحلیل ابعاد پایداری روستاهای پیرامونی مناطق ویژه اقتصادی (مورد: منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 119-134

امان اله شه بخش مجبور؛ سیمین ارمغان؛ معصومه حافظ رضازاده


پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-106

آرمان مسلمی؛ جمیله توکلی نیا؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان


واکاوی دگردیسی نقش غالب اقتصادی در روستاهای پیرامون کلانشهر اصفهان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 145-166

پرستو دارویی؛ مینا کشانی همدانی


تحلیل زیست‌پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری ملکان

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 79-96

افشین یگانه؛ رضا طالبی فرد؛ محمد ولائی