موضوعات = اقتصادی
تحلیل عوامل موثر بر استراتژی های مقابله خانوارهای روستاهایی در برابر ناامنی غذایی با تاکید بر پاندمی کرونا، مطالعه موردی روستاهای پیراشهری زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.386099.1263

صدیقه مظفری قره بلاغ؛ بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی


نقش مولفه های هویت مکانی در توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.365034.1236

حمیدرضا بیژنی؛ یعقوب فروتن؛ جواد نظری مقدم؛ زهرا کریمی موغاری


تأثیر روابط روستایی-شهری بر تنوع فعالیت های اقتصادی سکونتگاه های پیراشهر دهدشت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 94-77

10.22034/jpusd.2023.307306.1157

سروش سنایی مقدم؛ علی اکبر عنابستانی؛ بیژن رحمانی؛ فرهاد عزیزپور


نقش اقتصاد رانتی در تحولات فضاهای حاشیه ای منطقه 19 تهران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 95-112

10.22034/jpusd.2023.167100

سید مجتبی نجاتی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ تهمینه دانیالی


سنجش اثرات هدفمندی یارانه ها بر معیشت پایدار روستاهای پیراشهری(مورد: شهرستان بروجرد)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 1-18

مجید سعیدی راد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ بیژن رحمانی


تحلیل ابعاد پایداری روستاهای پیرامونی مناطق ویژه اقتصادی (مورد: منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 119-134

امان اله شه بخش مجبور؛ سیمین ارمغان؛ معصومه حافظ رضازاده


پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-106

آرمان مسلمی؛ جمیله توکلی نیا؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان


واکاوی دگردیسی نقش غالب اقتصادی در روستاهای پیرامون کلانشهر اصفهان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 145-166

پرستو دارویی؛ مینا کشانی همدانی


تحلیل زیست‌پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری ملکان

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 79-96

افشین یگانه؛ رضا طالبی فرد؛ محمد ولائی