موضوعات = سایر
تاثیرات گردشگری در فضاهای پیراشهری شهر صحنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.405568.1278

مسعود صفری علی اکبری


ارزیابی توسعه میان افزا در اراضی شهری و پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.404009.1276

مریم علیپور کلسرکی؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فر


بررسی نقش پلیس در مدیریت پیشگیری از جرایم سبز در مناطق پیراشهری مورد باغستان‌های شهر قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22034/jpusd.2023.376597.1251

جعفر محمدی برزگر؛ محمدرضا سلیمی سبحان


ارزیابی خدمات توسعه گردشگری در روستاهای پیراشهری از طریق مدل ویکور و الگوریتم‌های آمار فضایی در GIS(مورد مطالعه شهرستان ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22034/jpusd.2024.430719.1295

حجت الله صادقی؛ سید اسکندر صیدایی؛ رحمان زندی


زیست پذیری در شهر و پیراشهر مسجد سلیمان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 203-216

10.22034/jpusd.2023.354132.1224

نسترن نوروزی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ محمد جلیلی


آینده توسعه فضایی شهر و پیراشهر بندرعباس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 237-257

10.22034/jpusd.2023.384367.1261

ریحانه مداحی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی؛ رسول مهدوی


تحلیل گفتمان شهر مدرن؛ تولد کالبد شهر مدرن و بازنمایی زاغه نشینی

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 37-58

احمد زنگانه؛ محمد سلیمانی؛ موسی کمانرودی؛ عماد مزرعاوی


راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان های مرتبط با مدیریت بحران مورد: سکونتگاه های پیراشهر قوچان

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 33-50

کوروش علی نژاد امامقلی؛ محمدعلی احمدیان؛ هادی قنبرزاده دربان


اثرات گردشگری درتحولات سکونتگاه‌های پیراشهری شهرستان ایذه

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 111-128

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی