کلیدواژه‌ها = پیراشهری
تعداد مقالات: 3
2. کیفیت منظر سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری ازدیدگاه ذینفعان(مطالعه موردی محله خط چهار حصار کلانشهر کرج)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

اسماعیل نصیری هندخاله؛ شهرام امیرانتخابی؛ پریسا حسین زاده


3. فرآیند شکل‌گیری اجتماعات غیررسمی در محدوده پیراشهری مشگین‌شهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

موسی کمانرودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ مهدی کرمی