کلیدواژه‌ها = معیشت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل اثرگذار بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی پیراشهری مورد: سکونتگاه های دهستان معجزات شهرستان زنجان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-126

بهروز محمدی یگانه؛ جشمید عینالی؛ پریسا منبری