اخبار و اعلانات

انتشار شماره 2 مجله توسعه فضاهای پیراشهری

با حول و قوه الهی شماره دوم مجله توسعه فضاهای پیراشهری ( پاییز و زمستان 1398) با چاپ 12 مقاله منتشر شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ملاحظه عناوین مقالات شماره دوم می توانید به سامانه مجله به آدرس www.jpusd.irمراجعه نمایید. در این رابطه از محققان، کارشناسان، دانشجویان و اساتید محترم دعوت به عمل می آید که مقالات علمی- پژوهشی خویش را جهت داوری و چاپ برای شماره های آتی این مجله از طریق سامانه مجله ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره اول مجله توسعه فضاهای پیراشهری

با حول و قوه الهی شماره اول مجله توسعه فضاهای پیراشهری ( بهار و تابستان 1398) با چاپ 12 مقاله منتشر شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ملاحظه عناوین مقالات شماره اول می توانید به سامانه مجله به آدرس www.jpusd.irمراجعه نمایید. در این رابطه از محققان، کارشناسان، دانشجویان و اساتید محترم دعوت به عمل می آید که مقالات علمی- پژوهشی خویش را جهت داوری و چاپ برای شماره های آتی این مجله از طریق سامانه مجله ارسال نمایند.

مطالعه بیشتر

راه اندازی سامانه مجله

سامانه مجله توسعه فضاهای پیراشهری به طور رسمی راه اندازی شد.  بنابراین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می توانند از طریق همین سامانه مقالات خود را ارائه نمایند تا فرآیند داوری توسط کمیته داوری مجله انجام گیرد. همچنین کلیه اخبار و اطلاعیه های مربوط به مجله از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

مطالعه بیشتر