درباره نشریه

مجله توسعه فضاهای پیراشهری توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در سال 1397 تأسیس و اولین شماره آن در تابستان 1398 چاپ شده است. 

 مشخصات مجله:

صاحب امتیاز: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسن افراخته

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

ناشر: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

شاپای چاپی: 4164-2676 

شاپای الکترونیکی: 4172-2676

وب سایت: http://www.jpusd.ir/

پست الکترونیک: jpusd@yahoo.com

 

مجله(دو فصلنامه) "توسعه فضاهای پیراشهری" به استناد نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1399/01/31 و به شماره 3/18/9308 رتبه علمی دریافت نموده است.

مجله(دو فصلنامه) "توسعه فضاهای پیراشهری" دارای پروانه انتشار به شماره 82472 در تاریخ 1399/03/26 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که دارای رویکردی علمی است.

 

بیانیه دسترسی باز

مجله توسعه فضاهای پیراشهری یک مجله دسترسی آزاد است که به این معنی است که کلیه مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه وی در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو، یا پیوند دادن به متن کامل مقالات ، یا استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر ، بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده هستند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد است. مجله توسط Creative Commons Attribution International CC-BY مجوز دارد.