راه اندازی سامانه مجله

سامانه مجله توسعه فضاهای پیراشهری به طور رسمی راه اندازی شد. 

بنابراین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می توانند از طریق همین سامانه مقالات خود را ارائه نمایند تا فرآیند داوری توسط کمیته داوری مجله انجام گیرد. همچنین کلیه اخبار و اطلاعیه های مربوط به مجله از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.