تحت لیسانس

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

مجله توسعه فضاهای پیراشهری اجازه استفاده مجدد و اصلاح مجدد محتوای آن را مطابق با مجوز CC-BY می دهد و تحت مجوز Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 انتشار می یابد.

اعلامیه حق چاپ و نشر

نویسندگانی که با این مجله منتشر می کنند با شرایط زیر موافقت می کنند:

نویسندگان حق چاپ را حفظ می کنند و حق چاپ اول را با مجوز اثر همزمان با مجوز Creative Commons Attribution به این مجله اعطا می کنند که به دیگران اجازه می دهد اثر را با تأیید تألیف اثر و انتشار اولیه آن در این مجله به اشتراک بگذارند.

نویسندگان می توانند برای توزیع غیر انحصاری نسخه منتشر شده از مجله از توافق نامه های جداگانه و اضافی قراردادی، با تأیید انتشار اولیه آن در این مجله استفاده کنند (به عنوان مثال ، ارسال آن به مخزن یک موسسه یا انتشار آن در یک کتاب).

به نویسندگان اجازه داده شده و تشویق می شوند که کارهای خود را به صورت آنلاین (مثلاً در مخازن موسسات یا در وب سایت خود) قبل و در طی مراحل ارسال ارسال کنند ، زیرا این امر می تواند منجر به تبادلات مثمر ثمر و همچنین استناد زودتر و بیشتر به آثار منتشر شده شود (مراجعه کنید به اثر دسترسی آزاد).