نویسنده = تیمور آمار
تحلیل اثرات توسعه کالبدی شهر بر روستاهای پیراشهری رضوانشهر

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22034/jpusd.2023.360527.1229

میثم تحویلداری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


نقش روابط متقابل شهر و روستا در توسعه سکونتگاه های پیرامون کلانشهر رشت مورد: ناحیه پیراشهر خمام

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 143-156

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان؛ تیمور آمار