کلیدواژه‌ها = زیست پذیری
ارزیابی و تحلیل ساختاری میزان زیست‌پذیری در شهر مسجدسلیمان و نواحی پیراشهری آن

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1402

10.22034/jpusd.2023.354132.1224

نسترن نوروزی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ محمد جلیلی


تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 107-128

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


تحلیل زیست‌پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهری ملکان

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 79-96

افشین یگانه؛ رضا طالبی فرد؛ محمد ولائی


اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 193-205

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ آئیژ عزمی