کلیدواژه‌ها = پیراشهری
بازآفرینی فرهنگی- اجتماعی بافت پیراشهری با رویکرد توانمندسازی اجتماع محلی؛ (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.392604.1268

سید مهدی موسی کاظمی؛ رستم صابری فر؛ حسین رحیمی؛ نرگس سادات رضوی


نقش مولفه های هویت مکانی در توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 17-34

10.22034/jpusd.2023.365034.1236

حمیدرضا بیژنی؛ یعقوب فروتن؛ جواد نظری مقدم؛ زهرا کریمی موغاری


تحلیلی بر وضعیت حکمروایی خوب در روستاهای پیراشهری ارومیه

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 221-236

10.22034/jpusd.2023.397271.1270

میرنجف موسوی؛ جواد جهانگیرزاده؛ نیما بایرام‌زاده؛ سجاد امیدوارفر


معنای توسعه در فضاهای پیراشهری؛ یک مطالعه پدیدارشناختی(مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 35-66

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ احمدرضا اصغرپورماسوله


سنجش توسعه جوامع محلی عرصه های پیراشهری با تاکید بر نقش مدیریت مشارکتی (مورد: صفادشت)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 169-188

اسماء نورمحمدی؛ رضوان قربانی سالخورد؛ فاطمه علی زاده وندچالی


تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 107-128

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


فرآیند شکل‌گیری اجتماعات غیررسمی در محدوده پیراشهری مشگین‌شهر

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-14

موسی کمانرودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ مهدی کرمی