موضوعات = اجتماعی ـ فرهنگی
ارزیابی نابرابری جنسیتی در آموزش و اشتغال زنان و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: روستاهای پیراشهری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.397537.1271

ابوالقاسم تقی زادفانید؛ محسن آقایاری هیر؛ سحر احمدزاده نقده


واکاوی عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی مناطق پیراشهری قائمشهر با تمرکز بر آزادی بهره-بردار (مورد مطالعه: محله‌ی مفت‌آباد )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.401259.1275

مهسا حقانی؛ سحر مجیدی هتکه لویی


بازآفرینی فرهنگی- اجتماعی بافت پیراشهری با رویکرد توانمندسازی اجتماع محلی؛ (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.392604.1268

سید مهدی موسی کاظمی؛ رستم صابری فر؛ حسین رحیمی؛ نرگس سادات رضوی


تبیین تاثیر رفتار قلمروپایی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی بر شکل‌گیری الگوی مسکن (نمونه مطالعاتی :محلات بانبور، بان برز، سبزی آباد، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.407635.1279

مهوش میرزابیگی؛ سارا جلالیان؛ امید دژدار؛ کیانوش ذاکر حقیقی


تحلیل کیفیت زندگی در فضاهای پیراشهری کلانشهر رشت

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 237-252

10.22034/jpusd.2023.382492.1259

شهاب نوبخت حقیقی؛ حسین علی قنبری


گردشگری اجتماع محور و توسعه سکونتگاه های ساحلی – پیراشهری بوشهر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-76

10.22034/jpusd.2023.159154

فاطمه دهقانی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ علی شمس الدینی


معنای توسعه در فضاهای پیراشهری؛ یک مطالعه پدیدارشناختی(مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 35-66

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ احمدرضا اصغرپورماسوله


ارزیابی سطح پایداری کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهری(مورد: بخش مرکزی شهرستان اردبیل)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-200

علی ناصری منش؛ بهرام ایمانی؛ ابراهیم خلیفه


واکاوی و ارائه راهبردهای کیفیت محیطی سکونتگاه های پیراشهری مبتنی بر مشارکت محوری (مورد: محله فرحزاد)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 201-220

سید کمیل صالحی کمامردخی؛ فردین مظفری؛ معین شفیعی حق شناس؛ مهرناز سلطانی تهرانی


تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 107-128

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


طراحی محیطی و تاثیر آن در پیشگیری جرم در فضاهای پیراشهری کلانشهر کرج مورد: هشتگرد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 145-158

محمدعلی عامری؛ هدایت سیاح البرزی؛ محمدرضا سلیمی سبحان؛ مصطفی بالی چلندر


تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونتگاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 183-198

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در سکونتگاه های پیراشهری مورد: روستای مرتضی‌گرد در شهرستان تهران

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-16

محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی