موضوعات = اجتماعی ـ فرهنگی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونت‌گاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


2. تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


3. تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در سکونتگاه های پیراشهری مورد: روستای مرتضی‌گرد در شهرستان تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-16

محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی