دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1402، صفحه 1-257 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در پیراشهر زاهدان

صفحه 1-16

10.22034/jpusd.2023.351180.1215

محمد رحیم رهنما؛ امیر حمزه شهبازی؛ زینب سرگزی


نقش اقتصاد رانتی در تحولات فضاهای حاشیه ای منطقه 19 تهران

صفحه 95-112

10.22034/jpusd.2023.167100

سید مجتبی نجاتی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ تهمینه دانیالی


پایدارسازی اجتماعی – کالبدی پیراشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی

صفحه 113-128

10.22034/jpusd.2023.160039

سیدمهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمدمهدی مروج الشریعه


خزش شهری و تحولات فضاهای پیرامونی رضوانشهر

صفحه 129-148

10.22034/jpusd.2023.360527.1229

میثم تحویلداری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


تبیین الگوهای پراکنده رویی پیراشهر کرج

صفحه 149-172

10.22034/jpusd.2023.357381.1227

مریم پهلوانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ محمد سلیمانی


زیست پذیری در شهر و پیراشهر مسجد سلیمان

صفحه 203-216

10.22034/jpusd.2023.354132.1224

نسترن نوروزی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ محمد جلیلی


آینده توسعه فضایی شهر و پیراشهر بندرعباس

صفحه 237-257

10.22034/jpusd.2023.384367.1261

ریحانه مداحی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی؛ رسول مهدوی