موضوعات = کالبدی ـ فضایی
تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستایی در فضاهای پیراشهری رشت(مورد مطالعه: روستاهای بخش لشت نشاء)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.402858.1274

محمدتقی تقی زاده؛ نصرالله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان


دگردیسی سکونتگاه‌های روستایی در مجاور کلان‌شهرها: یک پژوهش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22034/jpusd.2024.416191.1282

سمیه عزیزی؛ فرهاد عزیزپور؛ وحید ریاحی


ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی اراک و روستاهای پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22034/jpusd.2024.431320.1296

سها توکلی؛ بیژن رحمانی؛ علی اکبر عنابستانی


سنجش رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیطی مجتمع‌های مسکونی پیرامون شهرها (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 161-180

10.22034/jpusd.2023.384380.1262

سید علیرضا کوچکی؛ حمید رضا عامری سیاهویی؛ علیرضا رحمانی؛ حمیدرضا بحرانی


پایدارسازی اجتماعی – کالبدی پیراشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 113-128

10.22034/jpusd.2023.160039

سیدمهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمدمهدی مروج الشریعه


خزش شهری و تحولات فضاهای پیرامونی رضوانشهر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 129-148

10.22034/jpusd.2023.360527.1229

میثم تحویلداری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


تبیین الگوهای پراکنده رویی پیراشهر کرج

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 149-172

10.22034/jpusd.2023.357381.1227

مریم پهلوانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ محمد سلیمانی


تأثیر کالبدی و اقتصادی خوشه های صنعتی – کارگاهی در نواحی پیراشهر چابهار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 169-186

10.22034/jpusd.2023.301566.1153

هادی اکبری؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


خلاقیت در فضای پیراشهری: درک معنا و مفهوم در بخش قلعه نو شهرستان ری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 217-236

10.22034/jpusd.2023.374897.1247

سیاوش عطایی؛ قدیر فیروزنیا؛ حسین توکلی کجانی


واکاوی جریان‌های فضایی حاکم بر شهر و ناحیه پیراشهری (مورد: بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 223-242

اردلان حسینی؛ ایوب معروفی؛ طاهر پریزادی؛ مرضیه شوقی


تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر(مورد: روستاهای الحاقی به شهر آمل)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-46

علیرضا جوزاک؛ صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور


تبیین عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری رشت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-66

علی یوسفی؛ نصرالله مولایی هشجین؛ پرویز رضایی


پایش تحولات کاربری اراضی در نواحی پیراشهری بیرجند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 127-144

وحید ریاحی؛ سیده سعیده بیرقی