موضوعات = کالبدی ـ فضایی
برنامه ریزی کاربری اراضی در مدیریت کالبدی - فضایی مناطق پیراشهری مطالعه موردی : محدوده پیراشهری اسلامشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.348633.1212

مهران رفیعی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور


تحلیل راهبردی تاب آوری پیراشهری در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: نواحی پیراشهری سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.366233.1237

یعقوب ابدالی؛ عارفه رمضانی حاجی محله؛ محسن معینی نسب


سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیطی فضای باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.384380.1262

سید علیرضا کوچکی؛ حمید رضا عامری سیاهویی؛ علیرضا رحمانی؛ حمیدرضا بحرانی


پایدارسازی اجتماعی – کالبدی پیراشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 113-128

10.22034/jpusd.2023.160039

سیدمهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمدمهدی مروج الشریعه


خزش شهری و تحولات فضاهای پیرامونی رضوانشهر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 129-148

10.22034/jpusd.2023.360527.1229

میثم تحویلداری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


تبیین الگوهای پراکنده رویی پیراشهر کرج

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 149-172

10.22034/jpusd.2023.357381.1227

مریم پهلوانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ محمد سلیمانی


تأثیر کالبدی و اقتصادی خوشه های صنعتی – کارگاهی در نواحی پیراشهر چابهار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 169-186

10.22034/jpusd.2023.301566.1153

هادی اکبری؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


خلاقیت در فضای پیراشهری: درک معنا و مفهوم در بخش قلعه نو شهرستان ری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 217-236

10.22034/jpusd.2023.374897.1247

سیاوش عطایی؛ قدیر فیروزنیا؛ حسین توکلی کجانی


واکاوی جریان‌های فضایی حاکم بر شهر و ناحیه پیراشهری (مورد: بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 223-242

اردلان حسینی؛ ایوب معروفی؛ طاهر پریزادی؛ مرضیه شوقی


تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر(مورد: روستاهای الحاقی به شهر آمل)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-46

علیرضا جوزاک؛ صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور


تبیین عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری رشت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-66

علی یوسفی؛ نصرالله مولایی هشجین؛ پرویز رضایی


پایش تحولات کاربری اراضی در نواحی پیراشهری بیرجند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 127-144

وحید ریاحی؛ سیده سعیده بیرقی


آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 67-90

مهدی کدخدایی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


مدیریت شهری و نقش آن در هدایت و کنترل توسعه فضایی- کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 205-224

فرزاد بابکان پور؛ محمدرضا رضائی؛ احمد استقلال؛ محمدحسین سرایی؛ سیدعلی الحسینی المدرسی