کلیدواژه‌ها = فضاهای پیراشهری
واکاوی عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی مناطق پیراشهری قائمشهر با تمرکز بر آزادی بهره-بردار (مورد مطالعه: محله‌ی مفت‌آباد )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.401259.1275

مهسا حقانی؛ سحر مجیدی هتکه لویی


تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستایی در فضاهای پیراشهری رشت(مورد مطالعه: روستاهای بخش لشت نشاء)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.402858.1274

محمدتقی تقی زاده؛ نصرالله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان


تحلیل کیفیت زندگی در فضاهای پیراشهری کلانشهر رشت

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 237-252

10.22034/jpusd.2023.382492.1259

شهاب نوبخت حقیقی؛ حسین علی قنبری


زیست پذیری در شهر و پیراشهر مسجد سلیمان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 203-216

10.22034/jpusd.2023.354132.1224

نسترن نوروزی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ محمد جلیلی


خلاقیت در فضای پیراشهری: درک معنا و مفهوم در بخش قلعه نو شهرستان ری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 217-236

10.22034/jpusd.2023.374897.1247

سیاوش عطایی؛ قدیر فیروزنیا؛ حسین توکلی کجانی


آینده توسعه فضایی شهر و پیراشهر بندرعباس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 237-257

10.22034/jpusd.2023.384367.1261

ریحانه مداحی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی؛ رسول مهدوی


سنجش پایداری عرصه های پیراشهری با تأکید بر نقش مدیریت روستایی مورد: بخش کهریزک

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 47-66

سیاوش عطایی؛ حسن افراخته؛ فرهاد جوان


پایش زیست پذیری سکونتگاه های ناکارامد پیراشهری کلانشهر رشت مورد محله عینک

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 129-146

اسماعیل نصیری هندخاله؛ شهرام امیرانتخابی؛ سروش تاج


خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 1-18

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی


نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 19-36

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


طراحی محیطی و تاثیر آن در پیشگیری جرم در فضاهای پیراشهری کلانشهر کرج مورد: هشتگرد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 145-158

محمدعلی عامری؛ هدایت سیاح البرزی؛ محمدرضا سلیمی سبحان؛ مصطفی بالی چلندر


فضاهای پیراشهری: الگوها، عوامل و پسایندها

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-18

حسن افراخته


تحلیل همپوشانی پهنه بندی مکانی فقر و بافت فرسوده در فضاهای پیراشهر تهران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 175-192

حافظ مهدنژاد؛ احمد زنگانه؛ نوید سعیدی رضوانی


نقش ظرفیت های کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان اسلامشهر

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 35-46

مجتبی قدیری معصوم؛ بهمن طهماسی؛ عباس شکریانی؛ معصومه کارخانه